CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Campanya a www.change.org per una reducció del IVA en els PELLETS, BIOMASSA

by / divendres, 21 febrer 2014 / Published in Noticies

Amb aquesta mesura es podria incentivar una nova política de model energètic en el que creiem que ben gestionada pot crear un nou teixit econòmic que ajudi a la sortida de la conjuntura actual a més de col•laborar a la sostenibilitat mediambiental i sobre tot a la disminució de riscos d’incendi, els principals beneficis son:

  1. La biomassa com a font d’energia produeix menys emissions que els recursos convencionals, com el gas natural i el carbó. A més, l’aprofitament energètic de la biomassa forestal no té un impacte mediambiental significatiu, ja que el CO2 que s’allibera a l’atmosfera durant la combustió ha estat prèviament captat pels vegetals durant el seu creixement; per tant, el balanç final és nul. També la seva utilització ajuda a reduir les emissions de sulfurs (SO2) i d’òxids de nitrogen (NOx) a l’atmosfera.
  2. Menys dependència del petroli, una FONT D’ENERGIA produïda al territori i que redueix la dependència energètica d’altres països. Els efectes de la dependència energètica són, certament, greus: sensibilitat excessiva davant de qualsevol crisi, inseguretat del subministrament, incertesa de les decisions econòmiques i, fonamentalment, un dèficit comercial que afecta la balança de pagaments a causa de la necessitat d’haver d’importar una gran part dels recursos energètics, els quals, a més, han de ser abonats en divises estrangeres.
  3. Activació de l’explotació rural -> Dinamització de l’economia rural. Al igual que en altres regions del món i pel que fa a la seva explotació, els boscos i l’activitat forestal a la Mediterrània han passat de tenir una importància cabdal en el teixit social i econòmic del mon rural, a una situació d’oblit i abandonament que s’agreuja en la mateixa mesura que creix la importància territorial, social i ambiental del bosc. La internalització dels beneficis del bosc és, avui per avui una assignatura pendent i un limitador clar a la gestió sostenible dels mateixos. En definitiva que pot ser una nova font de generar llocs de treball a la comarca i contribuir a crear un teixit industrial.
  4. Gestió forestal per tal de disminuir el risc d’incendi. Així, es fomenten els treballs forestals de neteja i gestió dels boscos, evitant l’excés de combustible que suposa un risc elevat d’incendi al bosc a més de contribuir a la esporga, l’ eliminació d’arbres, les branques caigudes, els arbusts i la malesa etc … També es contribueix a netejar els camins forestals que faciliten tasques de mobilitat dels bombers i ADF
  5. Activació d’una nova font de energia renovable. La biomassa és una font important que pot contribuir a pal•liar el dèficit energètic actual degut al declivi de les extraccions de petroli (Teoria del Pic de Hubbert), ja que és renovable, barata,relativament neta (com a mínim, més que la procedent dels combustibles fòssils) i necessita tecnologies poc complexes. És proporcionada per una gran diversitat de productes, entre els quals s’inclouen els forestals.

Recordem que aquesta nova energia està fortament implantada des de fa anys a la resta de Europa, per aixo et demanem el teu suport signat el manifest de http://www.change.org

Deixa un comentari

TOP