CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

I Fira de Biomassa forestal a VIC

by / dissabte, 21 gener 2012 / Published in Noticies

Catalunya és un país de boscos, amb una superfície arbrada de 1.318.000 ha (41% de la superfície) i amb un increment anual de 3,5 milions de m3 de biomassa. Tanmateix, els aprofitaments forestals suposen únicament el 30%, ja que actualment la gestió tradicional dels boscos és poc rendible pels increments dels costos dels treballs forestals i pel baix preu de la fusta. Aquesta situació comporta que cada any s’acumuli als boscos catalans una gran quantitat de biomassa.

En un context de canvi climàtic i dependència energètica dels combustibles fòssils exteriors, l’aprofitament de la biomassa forestal per a producció d’energia es presenta com una oportunitat per dinamitzar el sector, promoure la gestió forestal, crear noves empreses i generar ocupació. A Catalunya s’està produint una eclosió del sector de la biomassa, tant pel que fa a les aplicacions tèrmiques, com a les aplicacions elèctriques i de cogeneració, que s’ha traduït en un augment significatiu del nombre d’instal·lacions i d’empreses que treballen en aquest àmbit.

En una fase incipient com en la que ens trobem, cal un referent que centralitzi tota la informació i posi en contacte a tots els agents implicats (promotors, distribuïdors d’equips, instal·ladors, productors de biomassa i consumidors finals) en un mateix espai. En aquest sentit, la organització de la I fira de biomassa a Catalunya es presenta com una oportunitat per a impulsar-ne el seu ús amb finalitats energètiques.

La fira és gratuïta i anirà adreçada a totes les empreses vinculades al sector de la biomassa, principalment de l’àmbit català (enginyeries, comercials, instal·ladors, fabricants, promotors energètics, empreses de serveis energètics, productors de biomassa,distribuidors de biomassa), a consumidors finals (tècnics de l’administració, industrials, institucions, investigadors, arquitectes, aparelladors, adminstradors de finques, etc…) i, finalment, també a la ciutadania en general, per tal de promoure la biomassa com a font d’ús energètic domèstica.

mes informació al web de la fira : http://www.firabiomassa.cat/

Deixa un comentari

TOP