CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Que es la Biomassa i els Pel.lets?

by / dimecres, 07 desembre 2011 / Published in Caldera

Biomassa és un terme molt ampli que, segons defineix l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), es refereix al conjunt de tota la matèria orgànica d’origen vegetal o animal, que inclou els materials que procedeixen de la transformació natural o artificial. L’energia que es pot obtenir de la biomassa prové de la llum del sol. Gràcies al procés de fotosíntesi, les plantes verdes transformen la llum solar en energia que queda acumulada a l’interior de les seves cèl·lules. Aquesta energia emmagatzemada es pot alliberar sotmetent-la a diversos processos d’aprofitament energètic.

Existeix una gran diversitat de productes que es poden considerar biomassa. N’hi ha de tipus forestal, agrícola, del sector ramader i agroalimentari i de tipus residual. També hi ha els cultius destinats de manera específica a la producció d’energia (cultius energètics).

Segons la Directiva 2009/28/CE del Parlament Europeu i del Consell de 23 d’abril de 2009 relativa al foment de l’ús d’energia procedent de fonts renovables, es defineix la biomassa com la fracció biodegradable dels productes, material de rebuig i residus d’origen biològic procedents d’activitats agràries -incloses les substàncies d’origen vegetal i d’origen animal-, de la silvicultura i de les indústries connexes -incloses la pesca i l’aqüicultura-, així com la fracció biodegradable dels residus industrials i municipals.

La biomassa és una font d’energia renovable de gran importància. Les possibilitats d’aprofitar-la com a energia són molt diverses, amb el gran avantatge, entre d’altres, que el seu ús no contribueix a incrementar l’efecte hivernacle, pel fet que el balanç d’emissions de CO2 és pràcticament neutre.

I els Pellets ?

El pèl·let més sovint utilitzat al plural pèl·lets és un tipus de combustible granulat aglomerat a base de biomassa, produïts a partir de residus forestals, de residus de la indústria de la fusta o agroalimentària així com de plantes anuals cultivats per a la bioenergia.La paraula va derivar-se de l’anglès ‘pellet’, que del seu costat prové del francès ‘pelote’ (pilota), petita bola esfèrica o ovoide

 Els pèl·lets són petits cilindres que s’obtenen de triturar i assecar la fusta o altres elements vegetals tot premsant-los i comprimint-los, posteriorment. La lignina mateixa fa d’aglomerant. No cal ni cola ni cap altra substància més que la mateixa fibra vegetal. Aquest procés els dóna una aparença brillant com si estiguessin envernissats i els fa més densos. El pèl·lets, que es comporten quasi com un líquid formen un combustible que tingués les mateixes característiques d’ús i d’automatització que els combustibles líquids o gasosos, i que demés són respectuosos del medi. L’ús de residus forestals és menys econòmic, com que es requereix una matèria primera amb una humitat molt reduïda (<12%bh) i que les residus frescs tenen una humitat de 50%bh que requereix un assecat forçat previ, la qual cosa encareix el producte.

A Catalunya, la crisi va fer créixer el consum de llenya i dels seus derivats per a escalfar. De 2011 a 2012, la venda de pèl·lets va créixer de 50%. Segons l’Associació Espanyola de Valorització Energètica de la Biomassa (Avebiom) calcula que escalfar-se amb pèl·lets i estelles disminueix la factura energètica entre el 40 i el 80%.

font noticia wikipedia i observatoribiomassa.forestal.cat

Deixa un comentari

TOP