CREATE ACCOUNT

FORGOT YOUR DETAILS?

Que son els Pellets ?

by / Dimarts, 06 desembre 2011 / Published in Pellets

Són petits cilindres de serradís prensat fabricats a partir de residus forestals i residus de les indústries de la fusta (biomassa).

 Són un biocombustible ideal ja que tenen un gran poder calorífic, tamany molt reduït que permet la seva càrrega automàtica i un fàcil maneig, són nets i moderns, en definitiva una alternativa molt vàlida a altres combustibles.

 A més a més, són ecològics ja que donan utilitat a un residu, eliminant els problemes que aquests crean a l´entorn, i les seves emissions de CO2 i CO són neutres, de tal forma que el seu ús no contribueix al canvi climàtic i evita el consum de combustibles fòssils.

Els pellets són el combustible necessari per als diferents tipus de calderes que cosumeixen biomassa,en lloc de combustibles fossils,són utilitzats en la UE amb molta assiduïtat.

Com hem esmentat, el pellet és un combustible sòlid, format a partir de la compactació de biomassa que prové de les explotacions i neteges forestals i de les indústries de la fusta a través de les restes i serradures.

La humitat, densitat i el poder calorífic del pellet està tipificat i regulat per a diferents normatives europees, essent la norma DIN PLUS la més restrictiva en aquests moments, doncs el pellet que estigui certificat per aquesta normativa té molt difinit el rendiment que ens donarà a la caldera, el seu consum i la seva rendibilitat. De manera que si no es fa ús d’un bon pellet, és probable que s’obtinguin rendiments per sota de l’esperat.

El poder calorífic del pellet és inferior el del gasoil. Cal comptar que per aconseguir les mateixes calories hora d’un litre de gasoil, necessitem 2,15Kg de pellet. Però també hem de tenir amb compte el preu que de cost de cada combustible.

En el quadre adjunt, es compara el cost del kW segons la font d’energia.

Deixa un comentari

TOP